Baig. Una singular pluralitat

Museu de l'Empordà, Figueres

2006

Book, Catalogue