Múltiples y colectivos. Dora García

Museu de l'Empordà, Figueres

2006

Artist Book, Book